Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
Dzisiaj jest: 8 Czerwiec 2023    |    Imieniny obchodz?: Ada, Maksymilian, Seweryn
< czerwca 2023 >
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Aktualno?ci z OSP

OSP Mechnica Kamionka 20Od 16 stycznia do 27 marca nasza jednostka prowadzi?a kurs podstawowy stra?akw ratownikw OSP dla s?uchaczy z jednostek OSP z terenu naszej Gminy Re?ska-Wie?. Zaj?cia organizowane by?y g?wnie w naszej remizie lecz rwnie? na z?omowisku w Ko?lu i obiektach na terenie wsi Mechnica.

Więcej…

Msza Dzi?kczynna w rocznic? powodzi - 2020

Mechnica Kamionka 11Tegoroczna Msza ?w. dzi?kczynna w rocznic? wielkiej powodzi, jaka nawiedzi?a nasz? miejscowo?? 23 lata temu odby?a si? w sobot? 27.06.2020r. Tradycj? sta?o si? ju?, ?e wypada na ona w ostatni? sobot? miesi?ca i odbywa si? na placu Pod Gr?. W tym roku jednak z powodu nie pewnej pogody, ktra to utrzymuje si? od d?u?szego czasu zrezygnowano z organizacji jej ma wolnym powietrzu i odby?a si? w ko?ciele parafialnym.

Więcej…

Mechnica Kamionka 03W zwi?zku z zagro?eniem epidotycz?cym koronawirusa i og?oszeniu stanu pandemii na terenie ca?ego kraju, w trosce o zdrowie opiekunw i dzieci z dniem 24 marca 2020r. zosta?y zamkni?te place zabaw, si?ownie plenerowe, boiska sportowe znajduj?ce si? na terenie ca?ej Polski tak i w naszych so?ectwach Mechnica i Kamionka.

Więcej…

OSP Mechnica Kamionka 04Ostatnimi czasy w internecie kr??y?o du?o informacji odno?nie okradzionych jednostek OSP czy prbach w?amania do nich. Niestety ...
Rwnie? i nasza jednostka sta?a si? ofiar? takiej prby, lecz na szcz??cie nic nie zgin??o bo brama dzielnie stawi?a opr w?amywaczom.
Dlatego apelujemy do wszystkich ktrzy w dniach 13-14 kwietnia w godzinach nocnych b?d? w ci?gu dnia, zauwa?yli co? lub kogo? podejrzanego przy naszej remizie to prosimy o kontakt.

A w?amywaczom przekazujemy, ?e sprawa zosta?a zg?oszona na policj?.

Więcej…

Druhowie pomagaj? w rozprowadzaniu masek ochronnych

Mechnica Kamionka 01

Epidemia - Pandemia COVID-19 w Polsce.

Pierwszy przypadek zaka?enia tym wirusem w Polsce stwierdzono 4 marca 2020 w szpitalu w Zielonej Grze, natomiast w czwartek 12 marca zmar?a pierwsza osoba z powodu tego? to koronawirusa. By?a to pacjentka, ktra przebywa?a w pozna?skim szpitalu.

Więcej…

Zebranie sprawozdawcze za 2019 rok

OSP Mechnica Kamionka 01W dniu 25.01.2020 w Sali gimnastycznej SSP w Mechnicy odby?o si? zebranie sprawozdawcze OSP Mechnica Kamionka za rok 2019. Zebranie cieszy?o si? dobr? frekwencj? przyby?o oko?o 80 osb. W?rd zaproszonych go?ci wymieni? chcia?bym druhn? Teres? Tiszbierek w-ce Prezes Zarz?du G?wnego OSP RP, Pani? Agnieszk? Szymiec z Urz?du Marsza?kowskiego, kpt. ?ukasza Po?omskiego z KP PSP K?dzierzyn-Ko?le, druha Zygfryda Steuer Prezesa Powiatowego Zarz?du OSP, Pana Wjta Gminy Re?ska Wie? Tomasz Kandziora, druha Zbigniewa Bustryckiego komendanta gminnego OSP, druha ?ukasza Steuer, druha Ryszarda Goly Prezesa OSP Zalesie ?l?skie.

Więcej…

Wykonanie Rtetrus © 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.