Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
Dzisiaj jest: 27 Styczeń 2023    |    Imieniny obchodz?: Angela, Jan, Przybysław
< stycznia 2023 >
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Zebrania sprawozdawcze

Zebranie sprawozdawcze za 2019 rok

OSP Mechnica Kamionka 01W dniu 25.01.2020 w Sali gimnastycznej SSP w Mechnicy odby?o si? zebranie sprawozdawcze OSP Mechnica Kamionka za rok 2019. Zebranie cieszy?o si? dobr? frekwencj? przyby?o oko?o 80 osb. W?rd zaproszonych go?ci wymieni? chcia?bym druhn? Teres? Tiszbierek w-ce Prezes Zarz?du G?wnego OSP RP, Pani? Agnieszk? Szymiec z Urz?du Marsza?kowskiego, kpt. ?ukasza Po?omskiego z KP PSP K?dzierzyn-Ko?le, druha Zygfryda Steuer Prezesa Powiatowego Zarz?du OSP, Pana Wjta Gminy Re?ska Wie? Tomasz Kandziora, druha Zbigniewa Bustryckiego komendanta gminnego OSP, druha ?ukasza Steuer, druha Ryszarda Goly Prezesa OSP Zalesie ?l?skie.

Więcej…

Zebranie sprawozdawcze za 2018 rok

Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

OSP Mechnica Kamionka 08W tym roku nieco p?niej ni? zwykle, bo dopiero 16.02.2019r. zebrali?my si? na walnym zebraniu sprawozdawczym naszej jednostki. Tradycyjnie rozpocz??o si?, hymnem Rycerze Floriana odegranym przez orkiestr? d?t? OSP Mechnica-Kamionka pod przewodnictwem Manfreda Kudla. Z racji tego, ?e okres Bo?ego Narodzenia si? ju? zako?czy? to tym razem na rozpocz?cie nie odby?a si? kol?da tylko przyst?piono od razu do zabrania. Na pocz?tku prezes przywita? zebranych go?ci jak i wszystkich przyby?ych stra?akw.

Więcej…

Zebranie sprawozdawcze za 2017 rok

OSP Rycerze Floriana 2018Pocz?tek roku to czas na podsumowania ubieg?ego tak i w tym roku walne zebranie sprawozdawcze odby?o si? pod koniec stycznia a dok?adniej dnia 27.01.2018r. w Hali Sportowej przy SSP w Mechnicy. Tradycyjnie zebranie rozpocz??o si?, hymnem stra?ackim, minut? ciszy za poleg?ych stra?akw oraz kol?d?, ktr? odprawi? nasz proboszcz a zarazem Kapelana Stra?akw Powiatu K?dzierzy?sko - Kozielskiego ks. Rudolfa Golec. Nast?pnie Pan Prezes Jan Greinert przywita? wszystkich zebranych go?ci jak i cz?onkw zebrania.

Więcej…

Zebranie sprawozdawcze za 2016 rok

W dniu 28.01.2017r. w sali sportowej przy szkole podstawowej w MeOSP Rycerze Florianachnicy odby?o si? walne zebranie sprawozdawcze OSP Mechnica-Kamionka za miniony rok 2016. Tradycyjnie rozpocz?li?my odegraniem hymnu Zwi?zku OSP Rycerze Floriana. Nast?pnie ksi?dz Proboszcz odprawi? kol?d? i przewodniczy? wsplnej modlitwie za ?ywych i zmar?ych stra?akw.

Więcej…

Zebranie sprawozdawczo wyborcze za 2015 rok

23.01.2016r. w dniu dzisiejszym w sali sportowej przy szkole podstawoZebranie sprawozdawczo wyborcze 2015 007wej w Mechnicy odby?o si? walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Mechnica-Kamionka.
Podsumowano miniony rok 2015 oraz kadencj? zarz?du, ktry dzia?a? przez ostatnie 5 lat. Po sprawozdaniach i przedstawieniu planw dzia?alno?ci na nowy rok przyst?piono do wyboru nowego zarz?du OSP, ktry ostatecznie b?dzie dzia?a? w nast?puj?cym sk?adzie:

Więcej…

Zebranie sprawozdawcze za 2012 oraz w??czenie do KSRG

16 lutego 2013 roku w sali sportowej przy szkole DecyzjaKSRGpodstawowej w Mechnicy odby?o si? coroczne zebranie sprawozdawcze za miniony rok 2012. Dla naszej jednostki by?o to zebranie historyczne, poniewa? podczas jego trwania, Komendant Wojewdzki Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Opolu, nadbrygadier Karol St?pie?, wr?czy? nam oficjalny dokument, ktry stwierdza, ?e zostali?my w??czeni do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga?niczego.

Więcej…

Wykonanie Rtetrus © 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.