Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
Dzisiaj jest: 8 Czerwiec 2023    |    Imieniny obchodz?: Ada, Maksymilian, Seweryn
< czerwca 2023 >
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Rok 2018

Inspekcja gotowo?ci bojowej

Dnia 06.12.2018r. o godz. 12.36 przeprowadzona zosta?a przez funkcjonariuszy PSP w naszej jednostce inspekcja gotowo?ci bojowej. Oceniona zosta?a gotowo?? OSP do wyjazdu, na ktr? sk?ada si? zaalarmowanie, czas wyjazdu, wyszkolenie stra?akw, wyposa?enie jednostki, sprawno?? sprz?tu itp..

Więcej…

Wypadek na drodze krajowej nr 45 - Komorno

Zg?oszenie 19

30.11.2018r. o godzinie 20.45 dy?urny Stanowiska Kierowania PSP w K-Ko?lu zadysponowa? nas do wypadku drogowego w Komornie. Nasze dzia?ania polega?y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, rozpoznaniu stanu osb bior?cych udzia? w zdarzeniu i na neutralizacji p?ynw eksploatacyjnych. Na szcz??cie nikt nie zosta? ranny. Po przekazaniu miejsca wypadku Policji wrcili?my do bazy.

Więcej…

W Mechnicy po?ar gospodarstwa rolnego - Mechnica

Zg?oszenie 18

29.11.2018r. godzina 15.40 zosta? zauwa?ony po?ar gospodarstwa rolne w naszym so?ectwa na ul. M?y?skiej za przedszkolem. Czarny unosz?cy si? dym nad gospodarstwem mo?na by?o zauwa?y? z bardzo daleka. Na miejsce udali?my si? wszystkimi naszymi zast?pami OSP Mechnica-Kamionka jak rwnie? po zg?oszeniu wyjazdu wspar?y nasze dzia?ania jednostki OSP i PSP z naszej Gminy. W sumie w gaszeniu bra?o udzia? 11 stra?y po?arnych. Przed godzin? 17.00 uporali?my si? z po?arem, lecz nadal trwa?o dogaszanie i ch?odzenie butli z acetylenem, sprz?tanie oraz zabezpieczanie miejsca zdarzenia do p?nych godzin wieczornych.

Więcej…

Powalone drzewa - droga na Prom - Mechnica

Zg?oszenie 17

16.11.2018r. o godzinie 17:09 zostali?my poinformowani o zwalonym drzewie na drodze powiatowej w kierunku promu, ktre ca?kowicie blokuje przejazd. Nasze dzia?ania polega?y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zamkni?ciu ruchu i poci?ciu drzewa przy pomocy pi?y spalinowej a nast?pnie usuni?ciu go z drogi i przywrceniu ruchu.

Więcej…

Zg?oszenie 16

21.10.2018r. o godzinie 03:06 wyjechali?my do wypadku drogowego na drodze DK 45 pomi?dzy Mechnic? a Straduni?. Na ?uku drogi samochd osobowy wypad? na pole i dachowa?. Nasze dzia?ania polega?y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dost?pu do osoby uwi?zionej w samochodzie i udzielaniu pomocy rannym. Niestety jedna z poszkodowanych nie prze?y?a wypadku a 3 kolejne zosta?y ranne. Jest to ju? sidmy wypadek ?miertelny na tym odcinku drogi.

Więcej…

Powalone drzewa - droga na Prom - Mechnica

Zg?oszenie 15

15.10.2018r. o godzinie 14:19 zostali?my zadysponowani do usuni?cia powalonego drzewa na drodze powiatowej w kierunku promu. Na miejscu okaza?o si?, ?e drzewo uszkodzi?o rwnie? wiat? przystankow? przy Odrze. Nasze dzia?ania polega?y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, poci?ciu drzewa przy pomocy pi?y spalinowej a nast?pnie usuni?ciu go z drogi i przywrceniu ruchu.

Więcej…

Wykonanie Rtetrus © 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.