Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
Dzisiaj jest: 1 Październik 2022    |    Imieniny obchodz?: Sława, Dionizy, Teofil
< lipca 2022 >
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Polityka prywatno?ci

Powi?ksz tekst:


Dane zbierane automatycznie i pliki cookies

Podczas Pa?stwa wizyty na witrynie Ochotniczej Stra?y Po?arnej Mechnica-Kamionka zbierane s? dane dotycz?ce wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przegl?darki, typ systemu operacyjnego, itp. S? to dane statystyczne pozwalaj?ce na przyk?ad reagowa? na zmieniaj?ce si? trendy rynkowe i dostosowywa? witryn? do Pa?stwa potrzeb.
W niektrych przypadkach identyfikacja i zwi?zany z ni? zindywidualizowany dost?p oparte s? na cookies. Wy??czenie cookies w przegl?darce zazwyczaj nie uniemo?liwia korzystania ze strony internetowej Ochotniczej Stra?y Po?arnej Mechnica-Kamionka, ale mo?e spowodowa? utrudnienia. Cookies s? rwnie? u?ywane do zbierania oglnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisw przez u?ytkownikw.

Zmiana danych

Procedura sk?adania zapyta? poprzez stron? internetow? wymaga podania podstawowych danych (w celu oglnej identyfikacji nadawcy) mo?ecie Pa?stwo zmieni? lub przegl?dn?? zgromadzone dane (je?eli dotycz? Waszej osoby) kontaktuj?c si? z Ochotnicz? Stra?? Po?arn? Mechnica-Kamionka (dane podane s? na stronie Kontakt). Danych zbieranych automatycznie nie da si? zmieni? lub usun??.

Zmiana polityki prywatno?ci

Ochotnicza Stra? Po?arna Mechnica-Kamionka zastrzega sobie prawo zmiany powy?szej polityki prywatno?ci poprzez opublikowanie nowej polityki prywatno?ci na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatno?ci obowi?zuj? od dnia ich opublikowania.

Zobacz rwnie? klauzul? informacyjn? RODO

Wykonanie Rtetrus © 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.