Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
Dzisiaj jest: 8 Czerwiec 2023    |    Imieniny obchodz?: Ada, Maksymilian, Seweryn
< czerwca 2023 >
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Polityka prywatno?ci

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Powi?ksz tekst:

Polityka prywatno?ci
Szanujemy Pa?stwa prawo do prywatno?ci.

Ochotnicza Stra? Po?arna Mechnica-Kamionka informuje, ?e dane podawane przez u?ytkownikw w formularzach udost?pnionych w niniejszym serwisie internetowym, s? w pe?ni poufne i wykorzystywane jedynie do:
nawi?zania kontaktu z zwi?zanego z zapytaniem lub komentarzem, na ktry oczekujecie Pa?stwo odpowiedzi,
przesy?aniem wiadomo?ci e-mail zamwionych przez Pa?stwa,
wewn?trznym badaniem obiegu informacji sk?adanych z WWW.
Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone s? wy??cznie na u?ytek Ochotniczej Stra?y Po?arnej Mechnica-Kamionka lub podmiotw, ktre musz? by? niezb?dnie zaanga?owane w spraw? odpowiedzi na wasz? pro?b?. Dane te nie b?d? sprzedawane ani udost?pniane innym firmom, urz?dom, organizacjom ani osobom nieb?d?cym pracownikami lub sta?ymi wsp?pracownikami. Poufno?? danych mo?e by? uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organw pa?stwowych.


Dane zbierane automatycznie i pliki cookies

Podczas Pa?stwa wizyty na witrynie Ochotniczej Stra?y Po?arnej Mechnica-Kamionka zbierane s? dane dotycz?ce wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przegl?darki, typ systemu operacyjnego, itp. S? to dane statystyczne pozwalaj?ce na przyk?ad reagowa? na zmieniaj?ce si? trendy rynkowe i dostosowywa? witryn? do Pa?stwa potrzeb.
W niektrych przypadkach identyfikacja i zwi?zany z ni? zindywidualizowany dost?p oparte s? na cookies. Wy??czenie cookies w przegl?darce zazwyczaj nie uniemo?liwia korzystania ze strony internetowej Ochotniczej Stra?y Po?arnej Mechnica-Kamionka, ale mo?e spowodowa? utrudnienia. Cookies s? rwnie? u?ywane do zbierania oglnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisw przez u?ytkownikw.

Zmiana danych

Procedura sk?adania zapyta? poprzez stron? internetow? wymaga podania podstawowych danych (w celu oglnej identyfikacji nadawcy) mo?ecie Pa?stwo zmieni? lub przegl?dn?? zgromadzone dane (je?eli dotycz? Waszej osoby) kontaktuj?c si? z Ochotnicz? Stra?? Po?arn? Mechnica-Kamionka (dane podane s? na stronie Kontakt). Danych zbieranych automatycznie nie da si? zmieni? lub usun??.

Zmiana polityki prywatno?ci

Ochotnicza Stra? Po?arna Mechnica-Kamionka zastrzega sobie prawo zmiany powy?szej polityki prywatno?ci poprzez opublikowanie nowej polityki prywatno?ci na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatno?ci obowi?zuj? od dnia ich opublikowania.

Zobacz rwnie? klauzul? informacyjn? RODO

Wykonanie Rtetrus © 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.