Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
Dzisiaj jest: 7 Grudzień 2022    |    Imieniny obchodz?: Agata, Ambroży, Marcin
< grudnia 2022 >
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Zebranie sprawozdawcze za 2018 rok

Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 
Powi?ksz tekst:

OSP Mechnica Kamionka 08W tym roku nieco p?niej ni? zwykle, bo dopiero 16.02.2019r. zebrali?my si? na walnym zebraniu sprawozdawczym naszej jednostki. Tradycyjnie rozpocz??o si?, hymnem Rycerze Floriana odegranym przez orkiestr? d?t? OSP Mechnica-Kamionka pod przewodnictwem Manfreda Kudla. Z racji tego, ?e okres Bo?ego Narodzenia si? ju? zako?czy? to tym razem na rozpocz?cie nie odby?a si? kol?da tylko przyst?piono od razu do zabrania. Na pocz?tku prezes przywita? zebranych go?ci jak i wszystkich przyby?ych stra?akw.

Odczytane zosta?y sprawozdania z dzia?alno?ci, finansowe oraz komisji rewizyjnej naszej jednostki, jak rwnie? podsumowanie ubieg?ego roku z osi?gni?? i wyst?pw orkiestry OSP. Trzeba tu nadmieni?, i? orkiestra zdoby?a w ubieg?ym roku 1 miejsce w Przegl?dzie Orkiestr Mniejszo?ci Niemieckiej w Lichyni i by?o to po raz szsty z rz?du, za co nale?? si? gromkie brawa i gratulacje. Jednostka mog?a si? rwnie? pochwali? przed zaproszonymi go??mi m?odzie??, ktra uko?czy?a podstawowy kurs stra?aka w roku 2018 (pi?? osb) jak rwnie? kolejn? szstk? ?wie?o upieczonych m?odych stra?akw, ktrzy w dniu zebrania zdali egzaminy.

W nast?pnym punkcie zebrania dyskusja poruszono temat wyjazdw bojowych a mianowicie, ?e nie by?o ich a? tak wiele ni? w latach poprzednich, ale by?y to zdarzenia powa?ne, pouczaj?ce i gro?ne, wymagaj?ce wiedzy, do?wiadczenia i znacznego opanowania. W g?wnej mierze chodzi?o o 3 gro?ne zdarzenia, ktre uda?o si? opanowa? w miar? szybko i tym samym zminimalizowa? ich skutki:

- Zg?oszenie nr 9 to samozap?on w skutek, czego zapali? si? sk?ad trocin i drewna opa?owego zagra?aj?cy zaj?ciu si? budynku mieszkalnego.
-
Zg?oszenie nr 16 gdzie stra?acy mieli do czynienia z trzema osobami poszkodowanymi i jedn? osob? ?mierteln? w wypadku drogowym.
-
Zg?oszenie nr 18 w ktrym to uczestniczy?o 11 zast?pw, a chodzi tu o gro?ny po?ar jaki to mia? miejsce w gospodarstwie domowym w Mechnicy. Po?ar, ktry to strawi? znaczne mienie oraz mg? sp?on?? dom mieszkalny, chlewnia oraz ucierpie? w?a?ciciele i stra?acy bior?cy bezpo?redni udzia? w akcji ga?niczej.

Dyskusja dobieg?a ko?ca, wi?c przyst?piono do kolejnych punktw zebrania. Zarz?dowi zosta?o udzielone absolutoriom a jego odpowiedni cz?onkowie przedstawili plan dzia?ania do realizacji na bie??cy rok.

Nast?pnie prowadz?cy zebranie druh Jan Greinert podzi?kowa? wszystkim za przybycie i zaprosi? na przygotowany pocz?stunek, przy ktrym to mile sp?dzili?my czas na rozmowie i planach na przysz?o??.

Tekst opracowa? Admin & druh MP

Wykonanie Rtetrus © 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.