Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
Dzisiaj jest: 7 Grudzień 2022    |    Imieniny obchodz?: Agata, Ambroży, Marcin
< grudnia 2022 >
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Zebranie sprawozdawczo wyborcze za 2015 rok

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Powi?ksz tekst:

23.01.2016r. w dniu dzisiejszym w sali sportowej przy szkole podstawoZebranie sprawozdawczo wyborcze 2015 007wej w Mechnicy odby?o si? walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Mechnica-Kamionka.
Podsumowano miniony rok 2015 oraz kadencj? zarz?du, ktry dzia?a? przez ostatnie 5 lat. Po sprawozdaniach i przedstawieniu planw dzia?alno?ci na nowy rok przyst?piono do wyboru nowego zarz?du OSP, ktry ostatecznie b?dzie dzia?a? w nast?puj?cym sk?adzie:

Prezes - Jan Greinert
Wiceprezes - Rudolf Segrodnik
Naczelnik - Marcin Polanik
Zast?pca naczelnika - Waldemar WenszkaZebranie sprawozdawczo wyborcze 2015 042
Skarbnik - Norbert Smiatek
Gospodarz - Krzysztof Fleischer
Sekretarz - Pawe? Musio?
Kronikarz - Romana Wesolly
Cz?onek zarz?du do spraw kulturalnych - Manfred Kudla
Wybrano rwnie? komisj? rewizyjn?:
Przewodnicz?cy - Jan Maicher
Wiceprzewodnicz?cy - Rafa? Tomanek
Cz?onek komisji - Tomasz Hyla

Zebranie sprawozdawczo wyborcze 2015 017Przed nowym zarz?dem i komisj? ci??ka praca zwi?zana z funkcjonowaniem naszej jednostki. W dzisiejszych czasach musimy dzia?a? jeszcze lepiej, musimy ci?gle si? szkoli? i zawsze by? gotowi, ?eby s?u?y? pomoc? potrzebuj?cym. My stra?acy ochotnicy musimy si? wszyscy zaanga?owa? w dzia?anie naszej OSP w jak najbardziej mo?liwym stopniu. Musimy i?? ci?gle do przodu i stawia? czo?a wymaganiom i zadaniom jakie przed nami b?d? si? pojawia?y. A b?d? one coraz bardziej skomplikowane i odpowiedzialne. Zarz?d OSP oczywi?cie jest najbardziej odpowiedzialny za dzia?anie jednostki, ale trzeba pami?ta?, ?e do sprawnego dzia?ania potrzebni s? wszyscy druhowie, dlatego zapraszamy do jeszcze wi?kszego anga?owania si? w sprawy naszej OSP.

Tekst opracowa? Marcin P.

Wykonanie Rtetrus © 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.